Ja sam Petar Nikolić.

Rođen sam u Rijeci 1982. godine. Diplomirao sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Nakon fakulteta, formalno sam se školovao u smjeru bihevioralno-kognitivne terapije, specijalizirao sportsku psihologiju, a danas sam polaznik završne godine škole kibernetike i sistemske terapije. Neformalno školovanje ima puno veću ulogu u znanju koje stječemo tijekom života. Na taj način sam se uz različite izvore informacija oblikovao kao osoba i psiholog.

U psihologiji me nikad nisu interesirali poremećaji i kliničke slike. Želio sam raditi s onima koji pokušavaju svakoga dana napredovati i pomicati svoje granice. U isto vrijeme sam htio i sam raditi drugačije i bolje od ostalih. Moj put je krenuo od rada sa sportašima. Postepeno sam počeo raditi u jednako kompetitivnom poslovnom sektoru. U sportu, biznisu ili u radu na drugim osobnim ishodima radim s jakim stranama mojih klijenata. Vjerujem da smisao psihologije nije činiti ljude manje nesretnima, nego ih činiti zadovoljnijim, snažnijim i boljim.

Imam ured u Rijeci, a s klijentima u drugim gradovima Hrvatske i u inozemstvu imam uspješnu suradnju putem video poziva i povremenih susreta.

Petar Nikolić

Obrazovanje:

  • Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 1996.-2000.
  • Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju, 2000.-2007.
  • Nogometna akademija Hrvatskog nogometnog saveza, UEFA A licenca, 2011.-2017.
  • Hrvatske udruženje za bihevioralnu i kognitivnu terapiju, 1. stupanj, 2012.; 2. stupanj, od 2013.
  • Biofeedback i neurofeedback terapeut, Hrvatsko udruženje za biofeedback i neurofeedback terapiju, 2017.
  • Hrvatska psihološka komora, specijalist za psihološku pripremu sportaša, 2017.-2018.
  • Škola kibernetike i sistemske terapije, 2020.-trenutno