Novac oko tebe

Čini mi se da se neizbježno možemo složiti da živimo u društvu koje je prilično okrenuto prema materijalnome. Redovito i u svom radu i u životu čujem kako su mnogi problemi i uspjesi vezani uz novac. Novac je izgleda mjerilo…

0 Komentara