Zašto se razvija i održava perfekcionizam?

Perfekcionizam sam proglasio velikim problemom, kojem psihologija ne pridaje dovoljno značaja. Na fakultetu nismo učili o perfekcionizmu. Na tečajevima i edukacijama nisam slušao o problemu perfekcionizma. Literatura o perfekcionizmu je iznimno štura, iako ima jako dobrih radova. Odakle meni onda…

0 Komentara