Zadovoljan sobom

Upoznao sam sportaša koji se natjecao s najboljima na svijetu, ali nije bio niti blizu svjetskog vrha. Nastupati na istom natjecanju kao i najbolji nije isto kao i biti najbolji ili vjerovati da možeš biti najbolji. Rekao mi je da…

0 Komentara

Kućni odgoj

Što je kućni odgoj? Postala je to fraza na koju se pozivamo kada želimo reći da neke stvari u društvu ne valjaju, posebno kada su vezane za djecu modernih generacija. Nedostaje im kućni odgoj, dolaze u školu bez kućnog odgoja,…

0 Komentara

Nestaje li amaterski sport?

Pitanje koje si postavljam je smiju li se danas djeca i odrasli baviti amaterskim sportom? Uvjet je da to bude bez pretenzija da se igramo profesionalaca na lokalnoj razini i bez potpunog izostanka kriterija koji amaterski sport razlikuju od rekreacije…

0 Komentara