Prvo pravilo

Nazvao sam jednom poslovnog trenera da ga pitam što može napraviti za mene, kako mi može pomoći u promoviranju. Jer, rekli su mi ljudi koji o tome valjda više znaju da bih trebao biti vidljiviji. Kažu, „smiješno je da u…

0 Komentara

I roditelj i trener i menadžer

Tipičan je poziv roditelja jednog sportaša. Postavlja upit vezan za moguću suradnju. Kratki telefonski razgovor počinje time da je njegovo dijete u reprezentaciji, ozbiljnom klubu... Nastavlja o problemima koje dijete trenutno ima u klubu, s trenerom ili drugom djecom. Problemi…

0 Komentara

Etika Covida

U jesen 2019. godine sudjelovao sam na trodnevnom seminaru s naslovom „Etika u psihoterapiji“. O etici u psihoterapiji se uobičajeno priča u terminima etičnog ponašanja terapeuta prema klijentu. Najčešće se radi o potrebi da se ne diskriminira klijenta po bilo…

0 Komentara