Etika Covida

U jesen 2019. godine sudjelovao sam na trodnevnom seminaru s naslovom „Etika u psihoterapiji“. O etici u psihoterapiji se uobičajeno priča u terminima etičnog ponašanja terapeuta prema klijentu. Najčešće se radi o potrebi da se ne diskriminira klijenta po bilo…

0 Komentara